CHEMICKÉ POSTŘIKY

 1. BOFIX 50 ml

  BOFIX 50 ml

  Postřikový herbicid ve formě emulze typu olej ve vodě pro ředění s vodou k hubení odolných dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnících. Přípravek Bofix proniká do rostlin prostřednictvím listů, účinná látka je rychle transloková...

  cena: 157,- Kč

  Přidáno
 2. MISTRAL PROTI PLEVELŮM V BRAMBORÁCH 2 x 10 g

  MISTRAL PROTI PLEVELŮM V BRAMBORÁCH 2 x 10 g

  Půdní a listový herbicid pro hubení jednoletých dvouděložných plevelů v bramborách. Aplikce postřikem ihned po výsadbě brambor, max. do 10 cm výšky natí brambor. Postřik provádějte max. 1x za vegetaci. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku ...

  cena: 87,- Kč
  zbývá ks: 1

  Přidáno
 3. ROUNDUP FLEXI 280 ml

  ROUNDUP FLEXI 280 ml

  Postřikový herbicidní přípravek k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace.

  - účinná látka: glyfosát jako N-fosfonomethyl-glycin

  Působení:
  Roundup Aktiv ...

  cena: 319,- Kč

  Přidáno
 4. ROUNDUP FLEXI 140 ml

  ROUNDUP FLEXI 140 ml

  Postřikový herbicidní přípravek k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace.

  cena: 189,- Kč

  Přidáno
 5. ROUNDUP FLEXI 540 ml

  ROUNDUP FLEXI 540 ml

  Postřikový herbicidní přípravek k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace.

  - účinná látka: glyfosát jako N-fosfonomethyl-glycin

  Působení:
  Roundup Aktiv ...

  cena: 534,- Kč

  Přidáno
 6. ROUNDUP KLASIK PRO 1000 ml

  ROUNDUP KLASIK PRO 1000 ml

  cena: 625,- Kč

  Přidáno
  Postřikový herbicidní přípravek k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace.

  - účinná látka: glyfosát jako N-fosfonomethyl-glycin

  Působení:
  Roundup Biaktiv je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně kořenového systému. Působením přípravku v kořenovém systému se docílí zničení podzemních i nadzemních částí zasažené rostliny. Vzhledem k tomu, že je Roundup Biaktiv na povrchu půdy okamžitě inaktivován a mikrobiálně odbouráván, nepronika půdou ke kořenům a nepůsobí na semena.

  Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době nasazení poupat nebo po odkvětu, kdy rostliny jsou v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a hnědnutí zasažených rostlin. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí.

  Aplikažní poznámky:
  Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté hluboko kořenící plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Při likvidaci starého trávníku používejte dávku odpovídající nejodolnějšímu druhu přítomného plevele. Roundup Biaktiv je možno aplikovat i bodově pomocí ručních knotových aplikátorů, popř. štětcem. Používá se roztok Roundupu Biaktiv s vodou, ředěný v poměru 1:1-2. Tímto způsobem je možné hubit cíleně přerostlé plevele v záhonech na skalkách, výsadbách i ohniska širokolistých plevelů v trávnících.
  Nežádoucí dřeviny je možné zlikvidovat aplikací 15% roztoku do záseků na kmenech (na 10 cm obvodu kmene 1 zásek). Přípravek se aplikuje štětcem. Nátěrem řezných ploch pařezů do 8 hodin po odřezání zabráníte zmlazování dřevin. Ošetření je možné provádět celoročně s výjimkou mrazů a období silného toku mízy na jaře.
  Roundup Biaktiv lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách, dvorech a v areálech podniků a ostatních plochách.
  orná půda před setím kukuřice, brambor, soji, slunečnice, cukrovky a jiných plodinjednoleté plevele
  vytrvalé plevele
  20-30 ml 100m2 1l vody
  30-50 ml 100m2 1l vody
  orná půda po skliznijednoleté plevele
  vytrvalé plevele
  20-30 ml 100m2 1l vody
  30-50 ml 100m2 1l vody
  ovocné sady (kromě broskvoní)pýr plazivý, mléče a pcháče30-50 ml 100m2 1l vody
  réva vinnájednoleté plevele a turan kanadský
  svlačec rolní
  pýr plazivý, mléče a pcháče
  20-30 ml 100m2 1l vody
  60-80 ml 100m2 1l vody
  30-50 ml 100m2 1l vody
  trávníkyúplná obnova30-60 ml 100m2 1l vody
  nezemědělská půda všeobecněnežádoucí vegetace a dřeviny30-60 ml 100m2 1l vody

DALŠÍ ZBOŽÍ:


RAJČE TYČKOVÉ
ZLATAVA


MUŠKÁT - PELARGÓNIE PÁSKATÁ F1
ČERVENÝ


CIBULE JARNÍ
TONDA MUSONA


ZÁVĚSNÝ KVĚTINÁČ ČOKOLÁDA S KOVOVÝM ZÁVĚSEM
SIESTA TRIO 25, 30, 35 cm


BAREVNÁ SMĚS KVĚTIN
VOŇAVÉ


SALÁT HLÁVKOVÝ
ČERVÁNEK jarní


ORGANOMINERÁLNÍ HNOJIVO PRO JAHODY A DROBNÉ OVOCE 2,5 kg
FLORIA


ŠPENÁT NOVOZÉLANDSKÝ
ČTYŘBOČ


LETNIČKY NA SUŠENÍ
SMĚS


BAREVNÁ SMĚS KVĚTIN
DLOUHO KVETOUCÍ


TYKEV CUKETA
SMĚS ODRŮD


HVOZDÍK PÉŘITÝ
SMĚS


BAZALKA PRAVÁ
BEL CANTO - SMĚS ODRŮD


KOPR VONNÝ
MORAVAN


HRÁCH SETÝ
TELEVISION


ŘEPA SALÁTOVÁ
ALEXIS - OBALOVANÉ OSIVO


PETÚNIE
PURPLE VELVET F1


PAPRIKA ZELENINOVÁ KOZÍ ROH
DLOUHÁNEK


PAPRIKA ROČNÍ
ORENY F1


CIBULE JARNÍ
ELISTACopyright © 2004-2021, www.osiva.cz - Ing. Olga Šmaková